Cała treść

Kolejne 83 miliony zł na ekologiczny transport miejski w Lublinie

Lublin otrzyma dodatkowe środki na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego. Minister Rozwoju zdecydował o zwiększeniu dofinansowania z Programu Polska Wschodnia.
Projekt Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF otrzyma maksymalne możliwe dofinansowanie – 85%. To oznacza dla miasta unijne wsparcie w wysokości blisko 83 mln zł.
W Lublinie zostanie wdrożony system dynamicznej informacji pasażerskiej. Wybrane odcinki ulic i skrzyżowania zostaną przebudowane i dostosowane do trakcji trolejbusowej. Powstaną buspasy. Zyskają również piesi i rowerzyści. Rozwinięte zostaną tzw. łańcuchy ekomobilności, tzn. system transportu miejskiego zostanie zintegrowany z ruchem rowerowym i pieszym. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, które łączyć się będą ze ścieżkami miejskimi, a w okolicy przystanków powstaną stacje rowerowe. Lublin wzbogaci się również o 10 nowych trolejbusów i 5 autobusów elektrycznych. Lubelski transport miejski będzie więc nie tylko dostępny, ale również proekologiczny.
Zakres projektu:

  1. Przebudowa ulic;
  2. Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Al. Racławickie, Głęboka, Lipowa;
  3. Zakup taboru: 5 sztuk autobusów elektrycznych i 10 sztuk trolejbusów maxi z dodatkowym napędem;
  4. Wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudowanych ulicach.

W realizowanym projekcie Lublin wychodzi również naprzeciw potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojazdy transportu miejskiego zostaną wyposażone na całej długości w niską podłogę, a przyciski zostaną oznaczone w alfabecie Braille’a. Do podróżnych z niepełnosprawnościami zostaną dostosowane również wyświetlacze informacji pasażerskiej oraz przejścia dla pieszych i perony z pasem z kostki brukowej z fakturą rozpoznawaną przez osoby niewidome.
– Wsparte dziś przedsięwzięcie to kolejny kamień milowy na drodze Lublina i otaczających go gmin do bardziej bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich, ekologicznego transportu miejskiego, a w konsekwencji czystszego powietrza, mniejszego poziomu hałasu, lepszej mobilności. Na zmiany te czekają przede wszystkim mieszkańcy, ale nie są one bez znaczenia dla przyszłych inwestorów – powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.
Łącznie w latach 2014-2020 w programach krajowych i regionalnych Polska przeznaczy ponad 4,3 mld euro na dofinansowanie inwestycji w zrównoważoną mobilność miejską. W Programie Polska Wschodnia w działaniu 2.1 Zrównoważony transport miejski na ten cel zostanie przeznaczonych 440 mln euro. Inwestycje związane z ekologicznym transportem miejskim realizowane są również w pozostałych miastach wojewódzkich Polski Wschodniej: Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie i Kielcach.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)