Cała treść

Listopadowe dni informacyjne z obszaru Transportu w programie Horyzont 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza na dni informacyjne konkursów transportowych programu Horyzont 2020 ogłoszonych na 2018 rok.

 1. obszaru lotnictwa zaplanowanego na 11.2017 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie i obejmującego między innymi:
 • zagadnienia bezpieczeństwa związanego z oblodzeniem;
 • projektowania samolotów w tym hybrydowych/elektrycznych;
 • aerodynamiki i innowacyjnych systemów napędowych;
 • wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne;
 • biopaliwa, ich produkcji i technologii paliw alternatywnych dla lotnictwa;
 • tematykę dronów.
 1. obszaru transportu autonomicznegozaplanowanego na 11.2017 roku w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, obejmującej między innymi zagadnienia:
 • projektowania, testowania i certyfikacji oraz regulacji prawnych dotyczących autonomicznego transportu samochodowego;
 • projektowania, testowania i regulacji prawnych dotyczących autonomicznych jednostek pływających (w tym barek) przeznaczonych m.in. dla transportu śródlądowego i transportu miejskiego oraz robotów autonomicznych (w tym podwodnych) do inspekcji mórz;
 • wykorzystanie sieci 5G dla rozwoju transportu autonomicznego;
 • wykorzystania zautomatyzowanych samochodów ciężarowych w realnych operacjach logistycznych;

a także:

 • zautomatyzowanej budowy i utrzymania infrastruktury transportowej;
 • tematykę dronów.
 1. poświęcony konkursowi Mobilność na rzecz rozwoju gospodarczego(Mobility for Growth) zaplanowanego na 11.2017 roku na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej obejmującego między innymi zagadnienia:
 • niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu
 • bezpieczeństwa w transporcie;
 • czynnik ludzki i zagadnienia społeczno-socjalne w transporcie.

W agendach w/w spotkań przewidziano również możliwość  krótkich (3 min.) prezentacji pomysłów projektowych na w/w zagadnienia, informację o stypendiach Marii Skłodowskiej-Curie, infrastrukturze badawczej w H2020 oraz prezentacje o sprawach finansowych i wynagrodzeniach w H2020.

 1. Poświęcony tematyce transportu wodnegoobejmującego między innymi zagadnienia:
 • autonomicznego statku;
 • bezzałogowych robotów i operacji podwodnych;
 • bezpieczeństwa na wodzie.

Ten dzień informacyjny będzie zrealizowany w formie webinarium. Chętni proszeni są o przesłanie swojego zainteresowania na adres zbigniew.turek@kpk.gov.pl. Webinarium zaplanowano na 1 grudnia 2017 roku pomiędzy godziną 10.00 a 11.00.
 
Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zachęca także do promocji swojego potencjału  i chęci uczestnictwa związanego z ogłoszonymi konkursami na stronie http://www.transport-ncps.net/partner-search/partner-profiles/

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)