Cała treść

Miliard złotych dla transportu intermodalnego

Komisja Europejska zaakceptowała opracowany przez Ministra Rozwoju i Finansów program pomocowy dla transportu intermodalnego w wysokości 1 mld zł (około 238 mln euro).
Decyzja została podjęta przez Komisję 31 października 2017 r. Wsparcie będzie przeznaczone na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Pomoc trafi nie tylko do operatorów transportu intermodalnego, ale także do spółek leasingujących tabor. Nowością w stosunku do stosowanych w przeszłości instrumentów pomocowych, oprócz szerszego zakresu wsparcia, będzie również wyższa intensywność pomocy (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Pomoc będzie udzielana ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Program pomocowy przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów przyczyni się do poprawy konkurencyjności intermodalnych usług transportowych w Polsce. Stanowi on istotny krok w realizacji postanowień Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze transportu.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)