Cała treść

GITD przejmie całościową kontrolę nad Krajowym Systemem Poboru Opłat

7 listopada 2017 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wziął udział w spotkaniu z Prezes Rady Ministrów Beatą Szydło, które było poświęcone działalności i kierunkom rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego. W rozmowach uczestniczyli również: wicepremier, minister rozwoju i minister finansów Mateusz Morawiecki, podsekretarz stanu w MIB Marek Chodkiewicz, a także Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. 
Tematami rozmów była realizacja kluczowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego oraz kwestia zmiany przepisów dotyczących jej funkcjonowania.
– Decyzja o przejęciu całościowej kontroli nad Krajowym Systemem Poboru Opłat przez GITD jest jednym z elementów strategii uszczelniania systemu podatkowego. Jej wdrażanie zostało rozpoczęte w szczególności wejściem w życie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, dającej administracji państwowej narzędzie do walki z m.in. nielegalnym obrotem paliwami płynnymi, alkoholem czy suszem tytoniowym oraz wyłudzeniami podatków – powiedział minister Andrzej Adamczyk.
Minister wysoko ocenił pracę inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Podkreślił też, że przyczynia się ona w znaczący sposób  do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa w przewozach drogowych.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)