Cała treść

Zielona fala w Stalowej Woli

Rozstrzygnięty został przetarg na wprowadzenie nowego programu sygnalizacji świetlnych w Stalowej Woli, ich koordynację (tzw. zielona fala) oraz remont.
Podstawowym celem planowanych prac jest dostosowanie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej do natężeń ruchu oraz zwiększenie płynności ruchu zarówno na DK77 jak i na wlotach podporządkowanych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowań.
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 876 875,70 zł  złożyła firma  BROSS Kusek i Sobecki Sp.J. Po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wniesieniu zabezpieczenia finansowego przez Wykonawcę, możliwe będzie podpisanie umowy, które planowane jest w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Termin realizacji inwestycji to 60 dni z wyłączeniem okresu zimowego.

(Źródło: GDDKiA)