Cała treść

Powstanie inteligentny system transportu w Bielsku-Białej

Rozpoczyna się jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat – budowa systemu ITS. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania pn.: „Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej” – współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.. Pierwszy etap zamówienia trwać będzie niespełna rok, a koszt jego realizacji wyniesie  blisko 11,7 mln zł.
Pierwszy etap budowy systemu sterowania ruchem w Bielsku-Białej obejmie 12 kluczowych skrzyżowań i 6 przejść dla pieszych. Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu drogowego w mieście, ze szczególnym naciskiem na transport publiczny. To właśnie podróżujący komunikacją miejską odczują największe zmiany – w mieście zostaną wprowadzone tzw. priorytety przejazdu na skrzyżowaniach dla pojazdów transportu publicznego, dzięki czemu zmniejszą się znacząco opóźnienia, a co za tym idzie zwiększy się komfort podróżujących.
Dzięki systemowi skróci się czas postoju na czerwonym świetle dla  pojazdów transportu publicznego. Dodatkowo mieszkańcy będą mieli możliwość otrzymywania bieżącej informacji o ruchu na tablicach przystankowych i w autobusach, a także poprzez dedykowany systemowi portal internetowy i aplikację na urządzenia mobilne.
W pierwszym etapie budowy systemu sterowania ruchem w mieście zostaną także zainstalowane kamery monitoringu wizyjnego na skrzyżowaniach i przystankach, a także uruchomione i wyposażone zostanie Centrum Zarządzania Ruchem w mieście.
Wykonawcą inwestycji została olsztyńska spółka Sprint.

 
(Źródło: Urząd Miejski w Bielsku-Białej)