Cała treść

Seminarium: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”

Już jutro odbędzie się seminarium pt.: „Technologie ITS na pokładach pojazdów”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi są firmy: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem została Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniają: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.
Udział w seminarium jest bezpłatny dla przedstawicieli administracji publicznej (Ministerstwa, GDDKIA, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc.).
Celem seminarium jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu (jego autonomizację) w produkowanych obecnie pojazdach samochodowych. Należą do nich systemy bezpieczeństwa w pojazdach – system unikania kolizji, utrzymania w pasie ruchu, komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura, czy systemy rozpoznawania znaków drogowych. Zaprezentowane będą również technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS związanymi m.in. z dynamiczna informacja dla kierowców, systemy weryfikacji, systemy parkingowe. Nowoczesne rozwiązania stosowane w pojazdach zautonomizowanych, a w przyszłości w pojazdach autonomicznych stawiają nowe wyzwania i wprowadzają nowe możliwości dla infrastruktury drogowej, jak również dla systemów ITS. Wiedza zdobyta na seminarium umożliwi już teraz przygotowanie się na nadchodzące zamiany związane z cyfrową rewolucją w motoryzacji.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia (karta zgłoszenia, warunki uczestnictwa etc.) znajdują się tutaj.

(Źródło: ITS POLSKA)