Cała treść

Inwestycje w polski transport

– 10 nowych projektów, które uruchamiamy, to efekt działania instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na rzecz Polski – powiedziała komisarz ds. transportu Violeta Bulc ogłaszając w Warszawie unijne inwestycje o wartości 800 mln euro. Dotyczą one przede wszystkim modernizacji linii kolejowych i wdrożenia systemu zarządzania ruchem, ale również budowy stacji szybkiego ładowania aut elektrycznych.
Komisarz Bulc otworzyła w Warszawie konferencję dotyczącą inwestycji transportowych. Podczas wydarzenia Komisja Europejska ogłosiła dziesięć nowych projektów transportowych realizowanych w Polsce, na które przeznaczono 800 mln EUR z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Projekty te usprawnią połączenia transportowe, w szczególności kolejowe i przyczynią się do rozwoju mobilności niskoemisyjnej w Polsce. Będą również stymulować inwestycje, wzrost gospodarczy oraz powstawanie nowych miejsc pracy, co stanowi główny priorytet Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.
Podczas wizyty w Polsce komisarz Bulc spotkała się również z wicepremierem Mateuszem Morawieckim, ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem, wiceministrem rozwoju Jerzym Kwiecińskim oraz parlamentarzystami na wspólnym posiedzeniu trzech komisji sejmowych: do spraw Unii Europejskiej, Infrastruktury oraz Gospodarki i Rozwoju.
Polska jest największym beneficjentem finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w latach 2014-20 – wyniesie ono 4,2 mld EUR dla 41 projektów.
Komisarz Violeta Bulc powiedziała: – 10 nowych projektów, które uruchamiamy, to efekt działania instrumentu finansowego „Łącząc Europę” na rzecz Polski. To dobra wiadomość dla Polaków, którzy będą mogli korzystać z szybszych i bardziej ekologicznych połączeń. Cieszę się również, że Unia Europejska odgrywa tak istotną rolę w rozwoju infrastruktury w Polsce. W oparciu o ten rozwój będziemy mogli sprostać wyzwaniom transportowym i inwestycyjnym w przyszłości.
Trzy projekty otrzymają w sumie 523 mln EUR na modernizację linii kolejowych na następujących odcinkach:

  • linia kolejowa E75: Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), Białystok-Ełk (338 mln EUR);
  • linia kolejowa E30: Kędzierzyn Koźle-Opole Zachodnie (90 mln EUR);
  • linie kolejowe E30 i E65 na Śląsku: Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice; Most Wisła-Czechowice Dziedzice-Zabrzeg (95 mln EUR).

Projekt wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem (ERTMS) na polskiej kolei w celu podniesienia jakości i poziomu bezpieczeństwa przewozów otrzyma prawie 293 mln EUR finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”.
Prawie 1,2 mln EUR przeznaczono na studium wykonalności dla budowy szybkiej kolei miejskiej w Krakowie, a kolejne 1,8 mln EUR na modernizację wagonów towarowych w celu zmniejszenia obciążenia hałasem osób mieszkających w pobliżu linii kolejowych.
Z instrumentu „Łącząc Europę” prawie 5,8 mln EUR otrzyma Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na modernizację krajowego systemu zarządzania ruchem lotniczym oraz dostosowanie go do standardów europejskich.
945 000 EUR przeznaczonych zostanie na badania pilotażowe oraz budowę inteligentnego terminalu skroplonego gazu w Sławkowie, który umożliwi długoterminowe przechowywanie i dystrybucję gazu dla statków i transportu drogowego.
Kolejny projekt otrzyma prawie 450 000 EUR unijnego finansowania na budowę 12 stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych wzdłuż autostrady łączącej Gdynię z Warszawą, a także opracowanie planu rozwoju sieci obejmującej 90 takich stacji w Polsce.
Port w Świnoujściu weźmie udział we wspólnym projekcie ze Szwecją w celu poprawy infrastruktury transportu morskiego i usprawnienia połączenia z portem w Trelleborgu w Szwecji (84 000 EUR z UE).

 
(Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce)