Cała treść

Technologie ITS na pokładach pojazdów – relacja z seminarium

Blisko 50 osób (reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych, w tym: Ministerstw, GDDKiA, Inspektoratów Transportu Drogowego, Zarządów Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędów Miast, Województw, Powiatów, operatorów transportu publicznego itp. oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy.) uczestniczyło w seminarium „Technologie ITS na pokładach pojazdów”, które odbyło się 23 listopada br. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Instytut Transportu Samochodowego. Partnerami Merytorycznymi zostały firmy: Kapsch Telematic Services, Sprint oraz V-Traffic. Partnerem seminarium była Akademia Doradców Ubezpieczeniowych. Patronat Medialny zapewniły portale: www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.
Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi wdrażanymi w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu (jego autonomizację) w produkowanych obecnie pojazdach samochodowych. Należą do nich systemy bezpieczeństwa w pojazdach:  system unikania kolizji, utrzymania w pasie ruchu, komunikacji pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura, czy systemy rozpoznawania znaków drogowych. Zaprezentowano również technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS związanymi m.in. z dynamiczną informacją dla kierowców, systemy weryfikacji, systemy parkingowe.
Seminarium podzielono na trzy części.
Otwarcia seminarium dokonał Tomasz Kamiński – przewodniczący Zespołu KASI przy ITS POLSKA, przedstawiciel Instytut Transportu Samochodowego.
Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas seminarium rozpoczął Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego, który omówił wyzwania związane z wdrażaniem pojazdów autonomicznych.
W dalszej części spotkania Włodzimierz Choromański z Politechniki Warszawskiej mówił o przyszłości pojazdów autonomicznych oraz nowych wyzwaniach i możliwościach jakie stawiają infrastrukturze drogowej, jak również systemom ITS.
Z kolei Piotr Kaczanowski z Akademii Doradców Ubezpieczeniowych omówił kwestię odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z dopuszczeniem do ruchu samochodów autonomicznych.
Przemysław Staśkowiak z Kapsch Telematic Services przedstawił w swojej prezentacji technologie komunikacyjne w pojazdach autonomicznych.
Następnie Mirosław Czerliński  z firmy Sprint zaprezentował szereg nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych wdrażanych w ramach systemów wspomagających prowadzenie pojazdu oraz technologie związane z infrastrukturą drogową i systemami ITS.
Przedstawiciele firmy  V-Traffic Piotr Bieniek i Jacek Saczuk omówili rolę informacji o ruchu drogowym w nowoczesnych rozwiązaniach ITS i Smart City.
Serię wystąpień zakończyła prezentacja Zbigniewa Turka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na temat transportu autonomicznego w konkursach programu H2020 na lata 2018-2020.
Ostatnim punktem seminarium był panel dyskusyjny pt. Przyszłość autonomicznego transportu w Polsce, którego moderatorem był Tomasz Kamiński. Tematyka debaty obejmowała m.in. problemy związane z dopuszczeniem pojazdów autonomicznych do ruchu po polskich drogach (infrastruktura, transmisja danych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, BRD), doświadczenia innych krajów w zakresie autonomizacji pojazdów, zagadnienie zwiększenie mobilności społeczeństwa, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, problemy przejęcia kontroli nad pojazdem i ograniczenia umiejętności prowadzenia pojazdu (braku doświadczenia), możliwości usprawnienia procesu wdrażania pojazdów autonomicznych w Polsce, współpracę pojazdów autonomicznych z systemami ITS i wymianę danych z infrastrukturą drogową.
W debacie udział wzięli: Włodzimierz Choromański (Politechnika Warszawska), Tomasz Kamiński (ITS/KASI), Mariusz Kołkowski (Sprint), Przemysław Staśkowiak (Kapsch Telematic Services), Marcin Ślęzak (Instytut Transportu Samochodowego), Zbigniew Turek (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE).

Prezentacje dostępne są tutaj.
Galeria: