Cała treść

Olsztyn uczestnikiem międzynarodowego projektu dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej

We wrześniu ruszył międzynarodowy projekt SUMBA dotyczący zrównoważonej mobilności miejskiej. W projekcie uczestniczą partnerzy z siedmiu krajów (Niemcy, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia i Polska). Wśród uczestników jest Urząd Miasta Olsztyna. Projekt potrwa trzy lata i zostanie sfinansowany z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, a jego całkowity budżet to ponad 3 mln euro. Część tych pieniędzy, ok. 127 tys. euro, trafi do Olsztyna.Fundusze umożliwią m.in. przeprowadzenie profesjonalnych badań popytu transportowego dla ZDZiT, a dane będą mogły być użyte do uaktualniania Miejskiego Planu Mobilności. Warto zaznaczyć, że Olsztyn jest jedynym polskim partnerem, który otrzymał fundusze na przeprowadzenie swoich działań w tym projekcie.
Olsztyński magistrat będzie realizował projekt we współpracy z lokalnymi partnerami stowarzyszonymi: Zarządem Dróg Zieleni i Transportu, Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, Odziałem Warmińsko-Mazurskim PTTK, Stowarzyszeniem “Wizja Lokalna” oraz Stowarzyszeniem “Młyn”.  Koordynatorem olsztyńskiego zespołu będzie Dorota d’Aystetten z Urzędu Miasta Olsztyna.
Na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju projekt SUMBA zostanie zaprezentowany potencjalnym beneficjentom programów Interreg jako przykład dobrych praktyk z zakresu uczestnictwa polskich miast i gmin w projektach międzynarodowych.

 
(Źródło: Urząd Miasta Olsztyna)