Cała treść

Zakończenie dialogu technicznego w sprawie usługi e-parkowanie w Warszawie

14 listopada odbyło się ostatnie spotkanie w ramach dialogu technicznego dotyczącego usługi e-parkowanie. Dialog podzielony był na trzy etapy. Zgłosiło się do niego 14 podmiotów, przy czym dwa z nich zrezygnowały jeszcze przed pierwszym etapem.
Dialog pozwolił na skonfrontowanie potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z możliwościami ich realizacji przez rynek potencjalnych wykonawców. Dzięki niemu możliwe było też określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert, a także uzyskanie wiedzy użytecznej m.in. przy formułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia np. dotyczącej rodzaju urządzeń i zastosowanych w nich rozwiązań technicznych oraz problemów jakie mogą wystąpić w tego typu rozwiązaniach.
Usługa e-parkowanie polega na kontroli zajętości miejsc postojowych za pomocą systemu kamer lub czujników. Za pomocą tej usługi możliwe jest też informowanie kierowców o statusie wybranych miejsc oraz naprowadzaniu na wolne miejsce przy użyciu urządzeń wyposażonych w GPS i Internet.

 
(Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)