Cała treść

Do Krakowa wjeżdża dziennie ćwierć miliona samochodów

Każdego dnia do Krakowa wjeżdża łącznie 246 tys. pojazdów, z czego ok. 40 tys. przejeżdża przez miasto ruchem tranzytowym. Wśród tych samochodów ok. 16 tys. porusza się przez centrum miasta – wynika z raportu Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, przygotowanego na podstawie pomiarów ruchu kołowego, z uwzględnieniem ruchu tranzytowego.
Do tej pory liczba samochodów wjeżdżających do Krakowa była szacowana na poziomie 120–140 tys. Wyniki tegorocznych pomiarów pokazały, że liczba ta jest dwukrotnie wyższa. Największy ruch dobowy odnotowano na stopniu wodnym Kościuszko – 86 tys. pojazdów, kolejne to: most Dębnicki – 73 tys., ul. Wielicka – 58 tys. oraz ul. Zakopiańska – 56 tys.
Na wspomnianym moście Dębnickim, duży ruch odnotowano w godzinach szczytu, czyli między godz. 14.15 a 15.15 – wyniósł on ponad 4,5 tys. samochodów.
Badania przeprowadzane były 18 i 19 października tego roku. Do pomiaru użyto kamery w 33 lokalizacjach, z których 22 umieszczono przy głównych drogach wlotowych do Krakowa, a 11 zainstalowano na mostach i wiaduktach nad Wisłą.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)