Cała treść

100% umów na projekty ekologicznego transportu miejskiego w Polsce Wschodniej

Polska Wschodnia inwestuje w ekologiczny, zrównoważony transport miejski. Podpisano wszystkie 14 umów o dofinansowanie projektów transportu miejskiego ze środków Programu Polska Wschodnia. Tym samym rozdysponowanych zostało 100% środków zagwarantowanych na ten cel w Programie.
Już za kilka lat mieszkańcy Białegostoku, Olsztyna, Kielc, Rzeszowa i Lublina będą podróżować po swoich miastach szybciej i wygodniej. Ostatnią z podpisanych umów jest umowa o dofinansowanie budowy nowoczesnego centrum przesiadkowego w Białymstoku.
– Wszystkie projekty, które otrzymały unijne dotacje są kompleksowe, a ich realizacja jest rozłożona na kilka lat. Obejmują one zarówno infrastrukturę miejskich szlaków komunikacyjnych, czyli drogi na potrzeby komunikacji publicznej, rowery, ciągi piesze, jak również ekologiczny tabor miejski. Dzięki pozyskanym środkom samorządy zbudują również nowe lub rozwiną już istniejące systemy informatyczne (ITS), które ułatwią sprawne i bezpieczne korzystanie z transportu publicznego na terenie aglomeracji wojewódzkich Polski Wschodniej – wyjaśnia Adam Hamryszczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 
Dogodne przesiadki w Białymstoku

Ostatnia z podpisanych umów o dofinansowanie dotyczy projektu budowy intermodalnego węzła komunikacyjnego w Białymstoku. Dzięki unijnej dotacji Białystok będzie mógł rozpocząć realizację długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Jej wartość to 183 mln zł, w tym ponad 135 mln zł stanowią środki EFRR.
Białostocczanie już za kilka lat będą mieli do dyspozycji nowoczesny węzeł komunikacyjny. Łatwiej będzie można się przesiadać do miejskich i dalekobieżnych autobusów oraz pociągów. Rowerzyści będą mogli dotrzeć do węzła nowymi, bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi, które powstaną w tunelu łączącym ul. Rocha i ul. Zwycięstwa oraz na ul. Bohaterów Monte Casino. Wokół centrum przesiadkowego nastąpi również upłynnienie ruchu. Przebudowane zostaną odcinki dróg, między innymi: ul. Św. Rocha, ul. Bohaterów Monte Casino, czy ul. Łomżyńska. Dzięki temu podróżowanie po mieście stanie się łatwiejsze, szybsze, a przede wszystkim bardziej konkurencyjne względem podróży własnym samochodem.
– Celem białostockiej inwestycji jest połączenie transportu miejskiego z komunikacją kolejową i regionalną autobusową. Powstaną tzw. łańcuchy ekomobilności. Przemieszczanie się pieszo, rowerem, autobusem, pociągiem podmiejskim lub dalekobieżnym będzie łatwiejsze, bo wszystkie te formy transportu będą ze sobą lepiej powiązane. Wyraźnie odczują to mieszkańcy i przyjezdni. Podróżowanie po mieście i jego bezpośrednim otoczeniu stanie się po prostu dużo wygodniejsze – dodaje minister.

 
Wygodne autobusy

Dzięki środkom unijnym miasto zyska też 20 nowych niskoemisyjnych autobusów, również z napędem hybrydowym. Zostaną utworzone nowe, szybsze połączenia autobusowe pomiędzy peryferyjnymi dzielnicami miasta a centrum przesiadkowym – powstaną kolejne odcinki buspasów. To element konsekwentnie realizowanego przez miasto od 2004 r. projektu Korytarzy Autobusu Wysokiej Jakości (KAWJ). Wszystkie autobusy będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby niewidome będą mogły podróżować bezpieczniej dzięki zainstalowanym beaconom i aplikacji mobilnej wyzwalającej automatycznie zapowiedzi głosowe odjazdów z danego przystanku za pomocą głośnika w telefonie.

Transport ponad plan

W Programie Polska Wschodnia praktycznie zakończono podpisywanie umów o dofinansowanie na projekty transportowe. Kontraktacja w osi II programu Nowoczesna Infrastruktura Transportowa wynosi już 95% i przekroczyła tym samym zakładane cele. Również kontraktacja projektów kolejowych dobiega końca (do zawarcia pozostały 2 umowy), a wartość podpisanych umów już przekroczyła dostępny budżet i wynosi 105% (zostaną tu przesunięte środki z oszczędności w pozostałych osiach POPW). Zatem przyszły rok będzie okresem intensywnych prac inwestycyjnych.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)