Cała treść

KZK GOP rozszerza System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

KZK GOP wraz z Tychami i Bieruniem, zorganizuje przetarg na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej. Na przystankach pojawią się 462 nowe tablice dynamicznej informacji. W wyniku realizacji projektu udział przystanków wyposażonych w tablice informacji wzrośnie do ok. 10%.
Realizacja projektu obejmuje:

  • dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 462 tablic (406 na obszarze KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń),
  • dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy,
  • integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP w KZK GOP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),
  • dostarczenie aplikacji dla urządzeń mobilnych oraz mobilnych urządzeń serwisowych,
  • szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania zorganizowanego bezpłatnie przez Wykonawcę.

Realizacja projektu pozwoli na efektywniejsze wykorzystania istniejącej infrastruktury ITS na terenie Metropolii Górnośląskiej, co poprawi płynności ruchu i ograniczy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne. Całkowita wartość projektu została oszacowana na 43,4 mln zł. Za koszty kwalifikowalne uznano 35,3 mln zł, z czego 75% zostanie pokryte z Funduszu Spójności w ramach dofinansowania projektu (tj. 26,4 mln zł).W dniu 21 lutego 2017 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie zawarło z KZK GOP umowę na realizację projektu SDIP II – KZK GOP było pierwszym podmiotem w Subregionie Centralnym Województwa, który uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach procedury projektów komplementarnych do ZIT.

 
(Źródło: KZK GOP)