Cała treść

Ponad 135 mln zł dofinansowania PARP na kolejne inwestycje w Białymstoku

Centrum przesiadkowe w okolicy dworców PKP i PKS, 20 nowoczesnych autobusów, nowe ścieżki rowerowe, skrócenie czasu podróży i nowoczesne systemy informacji pasażerskiej to inwestycje, które powstaną w Białymstoku dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia.
22 grudnia br. PARP podpisała umowę z miastem Białystok na realizację projektu wartego ponad 183 mln zł. Dotacja PARP to ponad 135 mln zł. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 do 30 września 2021 r.
Powstała infrastruktura będzie uwzględniała potrzeby osób o ograniczonej zdolności ruchowej, starszych i dzieci, zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Wprowadzone rozwiązania zwiększą komfort podróżujących, poprawią mobilność mieszkańców i zintegrują transport publiczny z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 183 008 630,30 PLN.

 
(Źródło: PARP)