Cała treść

Innowacje na zamówienie. NCBR uruchomił partnerstwo innowacyjne

Nawet ponad 1000 ekologicznych autobusów nowej generacji może trafić na ulice polskich miast do 2023 roku. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło zamówienie w programie „Bezemisyjny transport publiczny”.
Ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w styczniu 2017 roku program NCBR to jeden z elementów działań w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych. W programie NCBR stosuje nowatorską formułę partnerstwa innowacyjnego.  To tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów.
Po etapie badawczym, finansowanym przez NCBR ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nastąpi etap wdrożeniowy, w którym opracowane pojazdy zostaną dostarczone polskim miastom, będącymi podmiotami współzamawiającymi w przetargu. Dostawa pojazdów możliwa jest również dzięki współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na podstawie porozumienia podpisanego z NCBR 29 grudnia 2017 roku przeznaczy na ten cel 2,2 mld złotych.

 
(Źródło: NCBR)