Cała treść

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

W 2018 roku można spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych można też szukać w 193 trwających konkursach.
Wśród nich znajduje się 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Z oferty mogą skorzystać szczególnie przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale także uczelnie, jednostki naukowe, instytucje kultury, kościoły, czy podmioty lecznicze.
Szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach można znaleźć tutaj.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)