Cała treść

Pierwsi miejscy zarządcy dróg w bazie dostawców danych

Początek funkcjonowania Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), który został uruchomiony 6 grudnia ubiegłego roku, jest bardzo obiecujący. Choć KPD działa produkcyjnie dopiero ponad miesiąc, to już jest zasilany danymi od dostawców danych spoza GDDKiA.
Pierwszym dostawcą danych o utrudnieniach na drogach innych niż krajowe jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który od połowy grudnia przekazuje swoje dane o utrudnieniach. Kolejnym dostawcą danych będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDIZ), który na początku stycznia został zarejestrowany w KPD.
Aktualną liczbę dostawców danych można sprawdzić na poniższej mapie:
https://kpd.gddkia.gov.pl/index.php/pl/mapa-gis/

 

(Źródło: GDDKiA)