Cała treść

Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018

Katedra Inżynierii Drogowej oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2018, która odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Politechnice Gdańskiej.
Tematem przewodnim konferencji będzie rozwój innowacji drogowych na rzecz bezpieczeństwa – perspektywa krajowa i regionalna. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • Bezpieczna infrastruktura drogowa (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, aspekty bezpieczeństwa w zarządzaniu cyklem życia infrastruktury drogowej, wpływ przekroju poprzecznego drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego).
  • Organizacja i sterowanie ruchem dla bezpieczeństwa na drogach (wpływ ITS na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, wpływ oznakowania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego, nadzór nad ruchem drogowym).
  • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego (bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, osoby z ograniczoną mobilnością).
  • Czynnik ludzki w bezpieczeństwie ruchu drogowego (wpływ reklam na bezpieczeństwo ruchu drogowego, edukacja w systemie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego, zachowania uczestników ruchu drogowego).
  • Inne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego (nowe trendy w bezpieczeństwie, realizacja wizji zero, wpływ nawierzchni na bezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem na drogach samorządowych, ratownictwo na drogach)

Kwalifikacja referatów do prezentacji podczas konferencji będzie odbywać się na podstawie streszczeń, które należy przesłać do 21.01.2018 r. Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy Konferencji opublikowane zostaną w materiałach konferencyjnych Open Access indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.pg.edu.pl/gambit

(Źródło: Komitet Organizacyjny Konferencji GAMBIT 2018)