Cała treść

Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) narzędziem wsparcia jakości podróży

W dniu 9 kwietnia 2018r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”. Organizatorem konferencji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a koordynatorem Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform.

Zakres merytoryczny konferencji:

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem uruchomionego 6 grudnia 2017 r. polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2. Program konferencji (projekt) – zobacz

Cele konferencji:

Niezwykle istotną kwestią jest, aby wszystkim zainteresowanym przedstawić dotychczasowe rezultaty prac oraz nakreślić korzyści, jakie otrzymają współpracując z Krajowym Punktem Dostępowym w celu zapewnienia kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach. Więcej informacji o KPD dostępnych jest na kpd.gddkia.gov.pl.

Uczestnicy konferencji:

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

Warunki uczestnictwa w konferencji:

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i zawiera udział w jednodniowej konferencji, materiały konferencyjne oraz świadczenia cateringowe w dniu 09.04.2018 r. (przerwy kawowe, lunch). Cena nie zawiera: przejazdów oraz noclegów.

Kontakt do koordynatora konferencji:

W przypadku pytań bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem:

Anna Bąbel
Stowarzyszenie ITS POLSKA
e-mail: sekretariat@itspolska.pl
tel. kom.: +48 694 460 188
e-mail: ababel@itspolska.pl
www.itspolska.pl