Cała treść

Sprint wykonał Monitoring Trasy Pabianickiej w Łodzi

Sprint dostarczył i zamontował, na zlecenie Straży Miejskiej w Łodzi, 80 kamer monitoringu wizyjnego w 14 lokalizacjach na Trasie Pabianickiej, w tym monitoring 4 przejść podziemnych.

Dodatkowo firma wykonała pilotażowy projekt systemu informacji parkingowej – w obecnej chwili dwie kamery na parkingu Urzędu Miasta Łodzi monitorują ruch samochodowy i zliczają wolne miejsca parkingowe. Informacja o ilości wolnych miejsc jest podawana w systemie Maks oraz na tablicy informacji parkingowej. To kolejna realizacja Sprintu systemu informacji parkingowej – podobny system działa już w Bydgoszczy.