Cała treść

Program PKITS 2018

Rada Programowa Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych PKITS 2018 ustaliła szczegółowy program kongresu. W dniach 22-23 maja 2018 roku odbędą się:

4 sesje tematyczne, debata oraz dwie dyskusje panelowe:

Dzień I, 22 maja 2018 r. (wtorek)

Uroczyste otwarcie

Sesja 1: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników

Sesja 2: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych

Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA: Rola ITS w prawnym i finansowym wspieraniu polityki zrównoważonej mobilności, elektromobilności oraz redukcji niskiej emisji

Finał IX edycji konkursu „LIDER ITS”

Dzień II, 23 maja 2018 r. (środa)

Sesja 3: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X

Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X

Sesja 4: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Dyskusja panelowa PIIT: IT na służbie skutecznego zarządzania mobilnością w polskim mieście – możliwości i ograniczenia

Zapraszamy do udziału w kongresie i do zapoznania się ze szczegółowym programem