Cała treść

Nowy projekt firmy APM PRO sp. z o.o.:

Mobile Variable Message Signs / Przewoźne Znaki o Zmiennej Treści – APM PRO.

Przewoźny Znak o Zmiennej Treści (M-VMS) to znak drogowy umieszczony na mobilnej
platformie, umożliwiający prezentację komunikatów o zmiennej treści. Znaki tego typu
mają na celu zwrócenie uwagi kierowców i innych użytkowników dróg na szczególne,
niestandardowe sytuacje. Znak o Zmiennej Treści wykonany jest w technologii LED w taki
sposób, że konstrukcja jest odporna na intensywne wstrząsy. Dzięki unikalnej optyce
(klasa B7) komunikaty informacyjne emitowane przez M-VMS są widoczne nawet w złych
warunkach pogodowych, w szerokim kącie obserwacji. Znaki mogą wysyłać komunikaty
informacyjne ostrzegające kierujących o zmiennych warunkach ruchu, takich jak
utrudnienia, roboty drogowe, przeszkody, zatory, zmiany organizacji ruchu, ograniczenia
prędkości itp. Komunikacja ze znakami realizowana jest za pośrednictwem łącza
bezprzewodowego.