Archiwum autora: Iwona Litwin

Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w debacie z Ekspertami podczas wydarzenia: “Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo“ 30 sierpnia 2018 roku, Warszawa, wstęp wolny – wymagana rejestracja –> REJESTRACJA “Forum Transportu Publicznego” to konferencja, której celem ogólnym jest zwrócenie uwagi na problematykę transportu w miastach. Wyzwania jakie stoją przed miastami w […]

Czytaj całość

Kodeks Dobrych Praktyk cz. IV

Komunikacja pojazd-pojazd i pojazd-infrastruktura jako kolejny etap rozwoju systemów ITS Niniejszy dokument został opracowany przez Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI), działający przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA. Przewodniczącym Komitetu jest dr inż. Tomasz Kamiński – kierownik Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego. Opracowanie to stanowi czwarty z serii dokumentów poświęconych efektywnemu wdrażaniu Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. […]

Czytaj całość

Program PKITS 2018

Rada Programowa Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych PKITS 2018 ustaliła szczegółowy program kongresu. W dniach 22-23 maja 2018 roku odbędą się: 4 sesje tematyczne, debata oraz dwie dyskusje panelowe: Dzień I, 22 maja 2018 r. (wtorek) Uroczyste otwarcie Sesja 1: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla użytkowników Sesja 2: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych Debata Dziennik Gazeta Prawna […]

Czytaj całość

Krajowy Punkt Dostępowy (KPD) narzędziem wsparcia jakości podróży

W dniu 9 kwietnia 2018r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja pn.: „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”. Organizatorem konferencji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a koordynatorem Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform. Zakres merytoryczny […]

Czytaj całość

W Montrealu trwa Światowy Kongres ITS

W dniach 29 października – 2 listopada w Montrealu odbywa się XXIV Światowy Kongres ITS 2017. Tegorocznym gospodarzem kongresu jest Kanada. Wydarzenie zostało przygotowane przez ITS America w połączeniu z ITS Canada, a jego współorganizatorami są ITS Europe i ITS Asia-Pacific.

Czytaj całość

Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław

W dniu 3 września 2009 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie funkcji kluczowych”. Wnioski o dopuszczenie do udziału w powyższym postępowaniu złożyło 7 wykonawców.

Czytaj całość

Inteligentny system transportu ITS Wrocław

Wywiad “Przeglądu ITS” na temat wdrożenia projektu „Inteligentny system transportu ITS Wrocław”. Odpowiedzi udzielił Błażej Trzcinowicz, kierownik projektu ITS Wrocław.

Czytaj całość

Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce

Wywiad „Przeglądu ITS” z Maciejem Jankowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Czytaj całość