Archiwum autora: Jacek Doliński

Wnioski z V Polskiego Kongresu ITS

Tradycyjnie drugiego dnia Polskiego Kongresu ITS swoje obrady miała Komisja Wnioskowa. Wnioski jakie wypłynęły z prezentacji  i dyskusji, które odbywały się w ramach każdej sesji, dotyczyły przebiegu piątego kongresu, kierunków rozwoju ITS, a także działań przyspieszających wdrażanie systemów ITS oraz zwiększających ich efektywność.

Czytaj całość