Rozwiązania ITS

System zarządzania ruchem w Polsce

GDDKiA opracowuje procedurę przetargową na zaprojektowanie i wykonanie ogólnopolskiego systemu zarządzania ruchem. W tym celu zostanie powołany konsultant, będą też powołane grupy robocze. Ich zadaniem będzie opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. propozycje standardów: komunikacji i protokołów wymiany danych oraz zarządzanie danymi (wykorzystanie, gromadzenie, archiwizacja).

Czytaj całość

Mapa drogowa Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu

Komisja Europejska opublikowała w dniu 28 marca 2011 r. Białą Księgę w sprawie "Mapy drogowej stworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu – w kierunku konkurencyjności i zasobów systemu transportu".

Czytaj całość

Lubin: Przetarg na bieżące utrzymanie sygnalizacji

Gmina Miejska Lubin (woj. dolnośląskie) ogłosiła przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie i konserwację instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo zakres przetargu obejmuje konserwację instalacji systemu kamer zarządzania ruchem oraz instalacji transmisji danych pomiędzy urządzeniami nadzoru ruchu na terenie miasta Lubina.

Czytaj całość

Białystok: znamy zwycięzców przetargu

Rozstrzygnięty został przetarg ogłoszony przez Miasto Białystok na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego do dokumentacji przetargowej na wykonanie Systemu zarządzania ruchem. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum firm: OpenSky Systems and Services sp. z o.o. oraz EKKOM sp. z o.o.

Czytaj całość

Uszkodzony detektor prowadzi do absurdu

We Wrocławiu na skrzyżowaniu przy ul. Świdnickiej pasażerowie tramwajów oraz przechodnie mogą ujrzeć nietypowy widok. Motorniczowie są zmuszeni wysiadać z pojazdu i naciskać guzik przy sygnalizatorze świetlnym, aby móc skręcić w kierunku Dworca Głównego. Skąd taki absurd?

Czytaj całość

Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław

W dniu 3 września 2009 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie funkcji kluczowych”. Wnioski o dopuszczenie do udziału w powyższym postępowaniu złożyło 7 wykonawców.

Czytaj całość

Przybędzie wyświetlaczy na przystankach Tramwajów Warszawskich

Zakończył się kolejny etap przetargu na dalszą rozbudowę systemu informacji dla pasażerów obsługiwanych przez Tramwaje Warszawskie. Z 14 firm w trybie negocjacji wybranych zostało 5 podmiotów, które powalczą o kontrakt. Zakłada on wyposażenie w tablice o zmiennej tre¶ci przystanków na trasie W-Z i ulicy Targowej. Będzie on także zintegrowany z już istniejącym w Alejach Jerozolimskich.

Czytaj całość

Nowe spojrzenie na sygnalizatory świetle

Czy wygląd sygnalizatorów ¶wietlnych na skrzyżowaniach drogowych może być inny niż ten, który znamy z naszych dróg? Owszem. Udowadniają to designerzy z całego ¶wiata, którzy proponują ¶wieże spojrzenie na sygnalizację ¶wietlną w miastach. Poniżej przedstawiamy koncepcje nowych sygnalizatorów ¶wietlnych.

Czytaj całość

Wybrano wykonawcę ITS dla Wrocławia

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował o wynikach przetargu pt. „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych". Postępowanie przetargowe było realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Przetarg wygrało konsorcjum firm: Wasko S.A. z Gliwic (lider) i Gertrude S.A.E.M. z francuskiego Bordeaux.

Czytaj całość

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacja wybranych sygnalizacji

Zamówienie ogłoszone przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach obejmuje między innymi modernizację: sygnalizacji świetlnych eksploatowanych na skrzyżowaniach, detektorów pojazdów (wideo detekcja) i pieszych (przycisków dla pieszych).

Czytaj całość