Pobór opłat

Ruszyła rejestracja w systemie viaTOLL

Rejestracja w systemie viaTOLL jest możliwa w 17 Punktach Dystrybucji zlokalizowanych w pobliżu dużych przejść granicznych oraz 16 Punktach Obsługi Klienta (POK). W Punktach tych po podpisaniu umowy oraz wniesieniu kaucji można odebrać urządzenia pokładowe viaBOX.

Czytaj całość

Budowa bramownic systemu viaTOLL szybko postępuje

Zbudowano już 30 bramownic elektronicznego systemu poboru opłat i wylano fundamenty pod kolejnych 40. Jeszcze 28 marca gotowe były tylko dwie. Tak szybki postęp prac jest możliwy dzięki prowadzeniu intensywnych prac w kilku miejscach jednocześnie. W ciągu miesiąca ich liczba przekroczy 100, a do 1 lipca w całej Polsce będzie gotowych 430 takich konstrukcji.

Czytaj całość

Struktura funkcjonalna KSAPO

Instytut Transportu Samochodowego wspólnie z firmami AutoGuard S.A. oraz FELA Management AG zaprezentowały 1 marca 2011 roku wyniki pilotażowego projektu o nazwie „Struktura funkcjonalna Krajowego Systemu Automatycznego Pobierania Opłat (KSAPO) za przejazd autostradami oraz drogami ekspresowymi”. Przeprowadzone badania potwierdziły , że wykorzystywanie pozycjonowania satelitarnego GPS oraz łączności GSM jest najlepszym rozwiązaniem dla wdrażania interoperacyjnych systemów […]

Czytaj całość

Podpisano kontrakt na wdrożenie i obsługę elektronicznego systemu poboru opłat w Polsce

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i konsorcjum Kapsch TrafficCom podpisały kontrakt na wdrożenie i obsługę elektronicznego systemu poboru opłat (ESP) na sieci dróg o długości 1750 km. Na początku października GDDKiA ogłosiła, że Kapsch TrafficCom był najlepszym oferentem i został zwycięzcą przetargu.

Czytaj całość

Elektroniczne myto na Słowacji

Od blisko miesiąca na słowackich drogach funkcjonuje system elektronicznego poboru opłat. Został on oparty na technologii satelitarnej GPS.

Czytaj całość

Czesi testują hybrydowy system elektronicznego poboru opłat na drogach

Czesi rozpoczynają testy hybrydowego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych. Połączy on zalety dwóch technologii: mikrofalowej (DSRC) i satelitarnej (GPS/GPRS). Wszyscy użytkownicy systemu będą wyposażeni w proste i niedrogie urządzenia pokładowe.

Czytaj całość

W Holandii zapłacą za każdy kilometr

Rząd Holandii przyjął ustawę, na mocy której od 2012 roku kierowcy będą płacić podatek od każdego przejechanego kilometra na drodze publicznej. W zamian za to zniesione zostaną podatek drogowy oraz podatek od zakupu nowego samochodu.

Czytaj całość

Myto na drogach Unii Europejskiej już za 3 lata

Komisja Europejska przyjęła decyzję o uruchomieniu europejskiego systemu poboru opłat (EETS). Za 3 lata zostanie uruchomiona pierwsza część systemu obejmująca pojazdy o masie dopuszczalnej powyżej 3,5 tony.

Czytaj całość

Szybkie opłaty za przejazd A1

Jak zapowiada spółka Gdańsk Transport Company, która jest koncesjonariuszem autostrady A1, do końca tego roku wprowadzone zostaną karty magnetyczne. Mają one na celu usprawnienie systemu poboru opłat za przejazd autostradą.

Czytaj całość