Pozostałe

Wybrane aspekty implementacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące implementacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS). Dokonano charakterystyki istniejących w Europie systemów elektronicznego pobierania opłat drogowych (typu DSRC oraz GPS/GSM). Zdaniem Komisji Europejskiej systemy elektronicznego pobierania opłat drogowych, stosowane w państwach Unii Europejskiej, nie są interoperacyjne z następujących powodów: różnic w koncepcjach pobierania opłat drogowych, standardów technologicznych, klasyfikacji […]

Czytaj całość

Materiały z IV Kongresu ITS POLSKA

Szanowni Państwo,   choć V Kongres ITS POLSKA odbędzie się za pół roku, to Stowarzyszenie ITS już rozpoczyna prace organizacyjne i merytoryczne związane z tą imprezą. Postanowiliśmy przypomnieć niepublikowane na łamach Przeglądu ITS materiały z poprzedniej edycji Kongresu takie jak fotorelacja z IV Kongresu ITS POLSKA i materiały z prezentacji. Jako pierwszy zdecydowaliśmy się zamieścić […]

Czytaj całość

Sieci Teleinformatyczne w ITS – Warstwa łącza danych

Warstwa łącza danych zapewnia warstwom wyższym dostęp do nośnika oraz kontroluje sposób w jaki dane są w nim umieszczane. Jej najważniejszym urządzeniem jest przełącznik, wykorzystujący do swojej pracy adresy fizyczne MAC.

Czytaj całość

Sieci Teleinformatyczne w ITS – Routery i pojęcie routingu

Inteligentne systemy transportowe coraz częściej uzależnione są od funkcjonowania niezawodnej sieci teleinformatycznej. Urządzenia sieciowe umożliwiają ich funkcjonowanie, pełniąc różne funkcje.

Czytaj całość

Wykorzystanie danych lokalizacji strumienia pojazdów w ITS – perspektywa operatora sieci komórkowych

Rosnąca gwałtownie w ostatnich latach liczba użytkowników sieci telefonii komórkowych powoduje, że z praktycznego punktu widzenia można spodziewać się, iż w prawie każdym pojeździe poruszającym się po drogach znajduje się jeden lub kilka aktywnych aparatów telefonicznych. Jednocześnie rośnie też liczba urządzeń montowanych na stałe w pojazdach wyposażonych w moduły GSM, których zadaniem jest przekazywanie do […]

Czytaj całość

Projekt COOPERS

Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej, uczestnicząc w projekcie COOPERS (Co-operative System for Intelligent Road Safety), wykorzystuje prezentowany zestaw pomiarowy w badaniach komputera pokładowego tego systemu.  Badania są przeprowadzane w następujących miejscach: Brennero Corridor, Roterdam – Antwerpia, Berlin, Francja, Wiedeń.Zadaniem Katedry Pojazdów, jest wyznaczenie referencyjnej trajektorii pojazdu wraz z obrazem drogi dla testowych […]

Czytaj całość

Nie będzie bezprzewodowego internetu na polskich dworcach

Plan Grupy PKP zakładał utworzenie na 80 polskich dworcach dostęp do bezprzewodowego internetu. Zadanie miało być realizowane przez Telekomunikację Kolejową, która należy do Grupy PKP. Technicznie nie istniała żadna przeszkoda bowiem już teraz Telekomunikacja Kolejowa posiada infrastrukturę techniczną umożliwiającą realizację zadania. Niestety PKP odstąpiły od udostępnienia takiej usługi podróżnym.

Czytaj całość

System detekcji i pomiaru wysokości pojazdów w ruchu w Bazie Portów Morskich Szczecin-Świnoujście

Telsat projektuje i wykonuje na rzecz końcowego odbiorcy, którym jest Zarząd Portów Morskich Szczecin-¦winouj¶cie – systemu detekcji i pomiaru wysoko¶ci pojazdów w ruchu VCOP HIM (Height in Motion). Zamówione rozwiązanie technologiczne obejmie 8 pasów ruchu pojazdów na przej¶ciu granicznym w Bazie Promów Morskich Szczecin-¦winouj¶cie.

Czytaj całość

Zawarto porozumienie w sprawie trzech projektów transportowych dla Europy

W dniu wczorajszym w hiszpańskiej Sewilli, w czasie Dni TEN-T spisano protokoły ustaleń w sprawie trzech głównych projektów europejskich w dziedzinie transportu. Ich zakres obejmie dużą część Europy od krajów nadbałtyckich po Półwysep Iberyjski – poinformował WNP.

Czytaj całość