Cała treść

Niszczone fotoradary w Lublinie

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego Urząd Miasta w Lublinie sfinansował budowę 14 nowych fotoradarów, które uzupełnią 4 już istniejące. Do tej pory zostały zainstalowane maszty wraz ze skrzynkami, w których zostaną umieszczone urządzenia pomiarowe.

Lecz pojawia się problem bowiem część z nich już została zniszczona. To wydłuży proces ich instalacji.