O nas

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA to organizacja działająca od 2007 r. Działalność ITS POLSKA jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku w zgodzie z narodową strategią rozwoju zakładającą budowę nowoczesnego rynku transportowego.

ITS POLSKA jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji, o tym co Inteligentne Systemy Transportowe (zwane „ITS”) mogą zaoferować w celu poprawy działania transportu, w szczególności podnoszenia jego efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski. ITS POLSKA przynależy do ERTICO – ITS Europe i ITS Nationals. Patronami medialnymi ITS POLSKA są: Przegląd ITS (portal i magazyn drukowany), Infrastruktura Transportu, portal www.edroga.pl oraz www.e-myto.pl.

Członkami ITS POLSKA są instytucje rządowe i samorządowe, przemysł, sektor usług, instytuty badawcze, uczelnie, inne organizacje oraz osoby prywatne. Od momentu powstania grono nasze skupiło blisko 40 firm/instytucji (członkowie zwyczajni i wspierający) oraz ponad 50 członków indywidualnych i studentów. Wykaz członków dostępny na www.itspolska.pl w zakładce „członkowie”.

Postanowienia ogólne, cele i zasady działalności, prawa i obowiązki członków, władze, inne jednostki organizacyjne, majątek i gospodarka finansowa szczegółowo określone są w statucie ITS POLSKA dostępnym na www.itspolska.pl.

“Przegląd ITS” to najlepsze źródło wiedzy o inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Wiadomości publikowane są na stronie internetowej oraz newsletterze. “Przegląd ITS” wydawany jest przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. 

”Przegląd ITS” jest w całości poświęcony zagadnieniom inteligentnych systemów transportowych (ITS). Publikujemy na bieżąco wiadomości dotyczące rynku ITS w Polsce i za granicą.

Celem “Przeglądu ITS” jest popularyzacja zastosowań przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych. Nie kwestionując potrzeby budowania w Polsce sieci autostrad i rozwoju infrastruktury miejskiego transportu, “Przegląd ITS” pragnie przekonać decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania, charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą, niż inwestycje “ciężkiej” infrastruktury.

Na najbardziej skomplikowane zagadnienia odpowiadamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzić zainteresowanie Czytelników i zachęcić ich do lektury.