Publikacje

Zobacz:

Materiały z V  Polskiego Kongresu ITS

Szanowni Państwo,

mimo, że V Polski Kongres ITS jest już za nami, pragniemy przypomnieć Państwu, niepublikowane dotąd na łamach  Przeglądu ITS  materiały z jego piątej edycji.

  • Prezentacje:

dzień pierwszy

dzień drugi

Zachęcamy także do lektury publikowanych na łamach Przeglądu ITS artykułów, których autorami są prelegenci V Polskiego Kongresu ITS oraz finaliści III edycji konkursu ,,Lider ITS” 2012.
Jako pierwszy opublikowaliśmy artykuł pt. ,, Mobilne Znaki Zmiennej Treści. Możliwości zastosowania podczas imprez masowych.”. Autorką artykułu jest Beata Osińska, laureatka III edycji konkursu ,,Lider ITS” 2012, a także studentka studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

,,Priorytety dla transportu publicznego – lokalnie czy centralnie?” jest to materiał, który postanowiliśmy obublikować w tym tygodniu. Traktuje on o uatrakcyjnieniu transportu zbiorowego poprzez zapewnienie mu ułatwień w ruchu tj. wydzielenie trasy (torowiska, buspasy, trambuspasy), uprzywilejowanie na wlotach (śluzy), uprzywilejowanie wlotów na skrzyżowaniach oraz uprzywilejowanie pojazdów transportu zbiorowego. Autorem tego artykułu jest Tadeusz Okoń, który z tematyką sterowania ruchem kolejowym i drogowym  jest związany  od 40 lat. Obecnie w firmie Sprint SA, działa w ramach działu Traffic, zajmującego się projektowaniem, przygotowywaniem oraz realizacją systemów z dziedziny ITS.

W tym tygodniu prezentujemy materiał, który przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy dotyczacej przydatności wykorzystania nowoczesnych programów do projektowania i testowania akomodacyjnego sterowania ruchem pt. ,,Propozycja unowocześnienia metod oceny efektywności akomodacyjnych programów sterowania ruchem.”. Autorami tego artykułu są Barbara Spólnicka i Tomasz Palak, tegoroczni absolwenci studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a także finaliści konkursu ,,Lider ITS” 2012, w kategorii ,,najlepsza praca dyplomowa”.

Jako kolejny publikujemy artykuł pt. ,,Wieloczujnikowy System WIM” autorstwa Ryszarda Sroki – prof. n. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Artykuł traktuje o systemach ważenia pojazdów będących w ruchu (WIM) jako jednych z narzędzi przeznaczonych do pomiaru masy i nacisków osi pojazdów oraz detekcji pojazdów przeciążonych.

Materiały z IV Polskiego Kongresu ITS

Szanowni Państwo,

choć V Polski Kongres ITS odbędzie się za pół roku, to Stowarzyszenie ITS już rozpoczyna prace organizacyjne i merytoryczne związane z tą imprezą. Postanowiliśmy przypomnieć niepublikowane na łamach Przeglądu ITS materiały z poprzedniej edycji Kongresu takie jak fotorelacja z IV Polskiego Kongresu ITS  i materiały z prezentacji.

Jako pierwszy zdecydowaliśmy się zamieścić rozszerzony abstrakt z prezentacji p. Jacka Wiśniewskiego z Ministerstwa Infrastruktury, w poruszający temat działania 8.3, któremu poświęcamy dużo miejsca na łamach Przeglądu ITS. Przeprowadziliśmy już wywiad o działaniu 8.3 z Przemysławem Wróblem, dyrektorem departamentu wdrażania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz wywiad z prezydentem Bydgoszczy, jednym z beneficjentów dofinansowanego przez Unię konkursu Rozwój inteligentnych systemów transportowych.

Jacek Wiśniewski
NOWA JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU RUCHEM W MIASTACH

W tym tygodniu przedstawiamy materiał w którym zostały zaprezentowane dostępne technologie ITS, które realizują zadania inteligentne w obrębie podsystemu transportu zbiorowego. Autorem pracy jest Rafał Kucharski, doktorant na Politechnice Krakowskiej, który zajmuje się m.in. optymalizacją systemów transportowych i systemów komunikacji zbiorowej.

Rafał Kucharski
PRZEGLĄD MOŻLIWYCH TECHNOLOGII ITS DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Jak wiadomo, w warunkach zimowych zastosowanie chemicznych i mechanicznych środków odladzających znacząco obniża liczbę wypadków. Stąd niezwykle istotna jest nie tylko identyfikacja, ale przede wszystkim wczesne ostrzeganie i zapobieganie wystąpienia gołoledzi. W kolejnym materiale Jan Szczerbiński podjął próbę zdefiniowania pojęć aktywnych i pasywnych czujników stanu nawierzchni, oceny ich przydatności, funkcjonalności czy wreszcie efektywności z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jan Szczerbiński

CZUJNIKI STANU NAWIERZCHNI

Jacek Doliński prezentuje wrocławskie centrum zarządzania ruchem, którego oficjalna nazwa brzmi „Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym” (CZRiTP).

Jacek Doliński

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM

Andrzej Mitas, Artur Ryguła i Piotr Świątalski prezentują sposoby zarządzania ruchem i ich integrację na przykładzie odcinka autostrady A2 Konin – Stryków. W czasie prezentacji odcinek ten był jeszcze bezpłatny. Jak wiadomo, obecnie jest płatny, a bardzo dobrze funkcjonujące Centrum Zarządzania Ruchem rejestruje też pojazdy, które unikają płatności, jak dotąd bez wyciągania konsekwencji.

Andrzej Mitas, Artur Ryguła i Piotr Świątalski

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN – STRYKÓW AUTOSTRADY A2

Krzysztof Bojda przedstawia narzędzia służące planowaniu podróży transportem zbiorowym. Zwykle są one realizowane w postaci aplikacji opartych o przeglądarki internetowe, ale są też zorientowane na potrzeby użytkowników mobilnych, dystrybuowane jako niezależne dedykowane oprogramowanie.

Krzysztof Bojda

PRZEGLĄD NARZĘDZI WSPOMAGANIA INFORMACYJNEGO PLANOWANIA PODRÓŻY TRANSPORTEM ZBIOROWYM


Inne publikacje

Krzysztof Modelewski
Architektura ITS

Tomasz Pałczyński
Projekt COOPERS

Krzysztof Grzywacz, Krzysztof Modelewski
Zoneminder – darmowy system monitoringu w ITS

Krzysztof Modelewski
Sieci Teleinformatyczne w ITS – Routery i pojęcie routingu

Krzysztof Modelewski
Sieci Teleinformatyczne w ITS – Warstwa łącza danych

Grzegorz Sabak
Wykorzystanie danych lokalizacyjnych strumienia pojazdów w ITS – perspektywa operatora sieci komórkowej

Gabriel Nowacki
Wybrane aspekty implementacji europejskiej usługi opłaty elektronicznej