Cała treść

CIVITAS Forum w Gdyni

W dniach 28-30 września 2016 r. w Gdyni odbędzie się CIVITAS Forum – międzynarodowa konferencja poświęcona rozwojowi zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej.
Do miasta przyjedzie około 500 ekspertów i praktyków, którzy z sukcesami prowadzą politykę równoważenia transportu w europejskich miastach.
O miano organizatora Gdynia rywalizowała z Belfastem i San Sebastian. Za wyborem Gdyni przemówiły realizowane od lat, liczne i ważne z punktu widzenia miasta i mieszkańców działania na rzecz równoważenia transportu i mobilności. Ponadto, Gdynia, jako jedyne miasto w Europie realizowała 2 projekty w ramach Inicjatywy CIVITAS, tj. TELLUS (2002-2006) oraz DYN@MO (2012-2016).
Organizacja CIVITAS Forum w Gdyni jest dużym wyróżnieniem dla miasta oraz szansą na pozyskanie kolejnych projektów unijnych, w ramach których poprawiona zostanie jakość transportu i mobilności poprzez m.in. rozwój transportu zbiorowego i rowerowego, tworzeniu stref przyjaznych pieszym.
Tegoroczna edycja CIVITAS Forum, która odbyła się od 7 do 9 października 2015 r. w stolicy Słowenii – Ljubljanie była w większości poświęcona strefom przyjaznym pieszym w centrach miast. W czasie 3-dniowego forum, Gdynia zaprezentowała swoje działania na rzecz udostępniania i dostosowywania przestrzeni dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Inicjatywa CIVITAS została powołana w 2002 roku w ramach działań Unii Europejskiej. Jest to najbardziej znany i największy program unijny dotyczący rozwoju mobilności w miastach, który umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń oraz realizację licznych i różnorodnych działań dot. mobilności. Obecnie zrzesza ona ponad 200 europejskich miast oraz organizacji i instytucji, które działają w nich na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu.

 
(Źródło: Urząd Miasta Gdyni)