Cała treść

Warsztat dla zainteresowanych udziałem w programie Horyzont 2020 w zakresie technologii kosmicznych

W związku z przygotowaniem obszaru Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020, Komisja Europejska organizuje warsztaty konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych. Spotkanie odbędzie się w Brukseli, w dniach 26-28 września 2016 r.
Głównym celem spotkania jest zaangażowanie wszystkich europejskich interesariuszy w przygotowanie na kolejny okres obszaru Przestrzeń kosmiczna w programie Horyzont 2020, z uwzględnieniem priorytetów i zachodzących trendów.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Jedynym ograniczeniem jest pojemność sali. Koszty przelotu nie będą refundowane. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)