Cała treść

Nowe stanowisko badawcze Instytutu Kolejnictwa

Dnia 1-go sierpnia 2016r. uruchomione zostało na Okręgu Doświadczalnym w Żmigrodzie stanowisko badawcze do badań systemu pokładowego ERTMS/ETCS L1.
Stanowisko zostało zbudowane w ramach pracy własnej 8901/10 „Implementacja poziomu 1 ERTMS/ETCS na okręgu doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa”.
W skład stanowiska testowego wchodzą niżej wymienione główne elementy:

  • system ERTMS/ETCS poziom 1 – ALTRAC 6413 (wraz z balisami przełączalnymi i nieprzełączalnymi, koderami LEU)
  • pięciokomorowy semafora stacyjny wraz z pasami (pomarańczowy, zielony) oraz wskaźnikiem W2 – TD2;
  • trzykomorowy semafor blokadowy wraz ze wskaźnikiem W18 – TD1;
  • symulator do symulacji sygnałów wyświetlanych przez semafory;
  • programator balis PTE2000;
  • kontener – stanowisko badawcze ERTMS/ETCS.

Pod względem właściwości funkcjonalno – użytkowych system jest zgodny z:

  • Decyzją Komisji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów „Sterowanie” transeuropejskiego systemu kolei (2012/88/UE z późniejszymi zmianami).
  • Specyfikacją Wymagań Funkcjonalnych ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS FRS wersja 5.0 oraz
  • Specyfikacją Wymagań Systemowych UNISING SUBSET- 026 SRS wersja 2.3.0d.

Zabudowa poziomu 1 systemu ERTMS/ETCS na okręgu doświadczalnym w Żmigrodzie spowodowała, że Instytutu Kolejnictwa, dołączył do grona nielicznych jednostek badawczych w Europie oferujących badania systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 przy ograniczeniu do minimum testów prowadzonych na czynnej infrastukturze kolejowej.
Nowo wybudowane stanowisko badawcze umożliwia badania urządzeń pokładowych systemu ERTMS/ETCS L1 w pełnym zakresie scenariuszy operacyjnych  współpracy pojazdu z infrastrukturą przytorową. Poprzez ograniczenie liczby testów niezbędnej do wykonania na eksploatowanych torach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. wyposażonych w ERTMS/ETCS poziomu 1 (krótki czas dostępności linii w ciągu doby, testy nocne), poprawi się czas realizacji testów (skrócenie czasu testów).
Dzięki przeprowadzonej inwestycji zabudowy systemu ERTMS/ETCS poziomu 1 Instytut Kolejnictwa może prowadzić  pełną certyfikację pojazdów trakcyjnych na zgodność z wymaganiami zawartymi
w TSI „Sterowanie” bez korzystania z infrastruktury PKP PLK S.A.

 
(Źródło: Instytut Kolejnictwa)