Cała treść

Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych rozpoczyna realizację „Badania ex-post wsparcia sektora transportu  w POIiŚ 2007-2013″.
Transport jest jednym z ważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy kraju i zdecydowanie wpływa na życie społeczeństwa. Celem niniejszego badania jest kompleksowe podsumowanie oraz ocena skuteczności i użyteczności zrealizowanych inwestycji transportowych w perspektywie 2007-2013 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wyniki zostaną przekazane Komisji Europejskiej.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych zachęcado wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie kwestionariusza ankiety i odesłanie go do 13 listopada 2016 r. w formie elektronicznej na adres:  eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl lub papierowej na adres: Centrum Unijnych Projektów Transportowych Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
Dane przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu, zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.
Szczegóły dostępne są tutaj.

 
(Źródło: Centrum Unijnych Projektów Transportowych)