Cała treść

Bezpieczeństwo na drogach priorytetem. GDDKiA i Policja zacieśniają współpracę

W Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji i Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zakres współdziałania obejmuje w szczególności:

  • wymianę i weryfikację danych o drogach i zdarzeniach drogowych,
  • wymianę analiz i opracowań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • identyfikację miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach,
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • prowadzenie wspólnych kontroli stanu technicznego dróg, oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Obydwie instytucje od wielu lat współpracują w zakresie wymiany informacji o wypadkach drogowych oraz wymieniają się doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dynamiczny rozwój sieci dróg w Polsce, nowe technologie zarządzania ruchem, wymagają stałego współdziałania wszystkich podmiotów współodpowiedzialnych za organizację i bezpieczeństwo ruchu na drogach.
W praktyce współpraca Policji i GDDKiA odbywa się całodobowo na wszystkich szczeblach struktur organizacyjnych obu instytucji.

 

(Źródło: GDDKiA)