Cała treść

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Władze Poznania, Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz przedstawiciele gmin, powiatów i innych partnerów projektu podsumowali dotychczasowe działania, planów dot. rozwoju komunikacji w Metropolii Poznań. Wnioski i zalecenia zostały zebrane w przyjętym właśnie Master Planie.
– To jest projekt nie do przecenienia, dlatego że jest alternatywą dla ruchu samochodowego – wyjaśnia Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Maciej Wudarski, z-ca prezydenta Poznania, dodaje że powstanie kolei metropolitalnej jest sposobem na rozładowanie korków w mieście – Mamy pewność, że trend, który poprzednie władze próbowały realizować, czyli priorytet dla komunikacji samochodowej, stał się ślepą uliczką. Tylko zrównoważona komunikacja – piesza, rowerowa i transport zbiorowy, uzupełniony indywidualną komunikacją samochodową – jest w stanie doprowadzić, że aglomeracja poznańska będzie działała sprawnie.
Prezydent Maciej Wudarski podkreśla także rolę pociągów w zrównoważonym transporcie – Bardzo ważną częścią tej komunikacji jest kolej. Dojazd do Poznania pociągiem jest tą alternatywą, która jest w stanie udrożnić system drogowy całego obszaru aglomeracji.
W Master Planie dla Poznańskiej Kolei Aglomeracyjnej autorzy opracowania uwzględnili szereg czynników, które wpływają na powstanie PKM. Wykonano inwentaryzację istniejących stacji kolejowych i przedstawiono koncepcje ich rewitalizacji. W celu utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych z parkingami i punktami handlowo – usługowymi analizie poddano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z koncepcjami modernizacji układów drogowych wokół stacji. Ostatecznie przedstawiono koncepcję zintegrowanego transportu publicznego w oparciu o linie Poznańskiego Węzła Kolejowego z modelem docelowej organizacji, formami finansowania i niezbędnymi inwestycjami.
– W oparciu o Master Plan, podjęliśmy już rozmowy z poszczególnymi gminami i powiatami na temat współfinansowania zwiększonej liczby przewozów. Mamy pozytywny oddźwięk i stopniowo będziemy to uruchamiali. Tam gdzie to możliwe, od następnego rozkładu jazdy, czyli od grudnia, będziemy sukcesywnie zwiększać liczbę połączeń. Natomiast tego nie da się zrobić w jeden dzień. Na wielu liniach czekają nas jeszcze poważne inwestycje – przekonuje marszałek Wojciech Jankowiak.
– Ten system musi być uzupełniony o sprawnie działającą komunikację publiczną w mieście. Robimy co w naszej mocy, uważam że mamy tutaj sukcesy. Wzrost liczby przewożonych pasażerów, miedzy rokiem 2015, kiedy przewieźliśmy 226 mln pasażerów, a rokiem 2016, kiedy przewieźliśmy 245 mln , pokazuje że ten trend zaczyna się umacniać – podkreśla prezydent Maciej Wudarski.
Jednym z ważniejszych elementów Master Planu są Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej , ujęte w dziesięciu punktach. Wynika z nich, że PKM to tworzące system osobowe połączenia kolejowe w obszarze metropolitalnym Poznania i jest wspólnym przedsięwzięciem Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Poznańskiego oraz gmin – partnerów Projektu Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Organizatorem PKM jest Województwo Wielkopolskie.
Podstawowym wyróżnikiem charakteryzującym połączenia PKM jest średnia częstotliwość kursowania w godzinach szczytu nie rzadziej niż dwa razy na godzinę. – Oceniam, że w stosunku do tego, co mamy dzisiaj, żeby osiągnąć pełne parametry kolei metropolitalnej, trzeba zwiększyć pracę przewozową o około 25% i na to jesteśmy przygotowani – zapewnia marszałek Jankowiak.
Zasady PKM określają także minimalny oraz maksymalny zasięg połączeń osobowych, natomiast decyzje o zasięgu i częstotliwości podłączeń PKM będzie podejmował organizator publicznego transportu kolejowego na podstawie rzeczywistej liczby pasażerów. Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań wypracują i przedłożą Partnerom do uzgodnienia sposób współfinansowania przewozów zapewniających częstotliwość w godzinach szczytu 2 razy na godzinę. Wspólny ma być także bilet na PKM – Miasto Poznań ma w tym celu przedłożyć ofertę wykorzystania w tym celu karty PEKA.
Gminy, na terenie których znajdują się stacje i przystanki PKM, przejmą odpowiedzialność za modernizację i utrzymanie punktów przesiadkowych. Podejmą też rozmowy z dotychczasowymi właścicielami, w celu przejęcia na własność wybranych nieruchomości służących funkcjom komunikacji publicznej w tym budynków stacyjnych. Ponad to wraz z uruchamianiem połączeń PKM na poszczególnych liniach, gminy będą organizować zsynchronizowany dowóz pasażerów do węzłów przesiadkowych oraz będą ograniczać połączenia autobusowe konkurencyjne do PKM.
– Ten system musi być uzupełniony o sprawnie działającą komunikację publiczną. Robimy co w naszej mocy, uważam że mamy tutaj sukcesy. Wzrost liczby przewożonych pasażerów, miedzy rokiem 2015, kiedy przewieźliśmy 226 mln osób, a rokiem 2016, kiedy przewieźliśmy 245 mln , pokazuje że ten trend zaczyna się umacniać – podsumowuje Maciej Wudarski.

 
(Źródło: Urząd Miasta Poznania)