Cała treść

Car-sharing w Krakowie jeszcze w tym roku

Kraków od lat podejmuje działania, których celem jest ograniczenie ruchu w ścisłym centrum. Odbywa się to poprzez wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu, rozszerzanie strefy płatnego parkowania, zachęcanie do korzystania z ciągle rozwijanej i modernizowanej komunikacji publicznej czy udostępnienie zaawansowanej technologicznie miejskiej wypożyczalni rowerów. Uzupełnieniem tych działań jest system car-sharing, który nie powinien powodować dodatkowych zanieczyszczeń do powietrza, a więc oparty o flotę samochodów elektrycznych.
Wdrożenie efektywnego systemu car-sharing oznacza udostępnienie mieszkańcom usługi znacznie polepszającej jakość dostępnych rozwiązań komunikacyjnych i szansę na długofalowe, radykalne zmniejszenie problemów związanych z parkowaniem pojazdów. Wprowadzenie pojazdów systemu car-sharing w wyznaczonym obszarze jego funkcjonowania, pozwoli na zastąpienie samochodów spalinowych ekologicznymi pojazdami elektrycznymi.
Z tego powodu 13 lipca 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków a spółką Smart City Polska, którego celem jest stworzenie w Krakowie ogólnodostępnego systemu car-sharing, opartego o samochody elektryczne. Miasto zakłada, że w pierwszym etapie, czyli do końca tego roku na ulice Krakowa wyjedzie ok. 40 samochodów elektrycznych.
Niezbędnym elementem funkcjonowania systemu sharingu samochodów elektrycznych jest stworzenie sieci stacji ładowania, zapewniającej niezbędne zasilanie dla pojazdów funkcjonujących w tym systemie, oraz umożliwiającej również świadczenie usług ładowania pojazdów prywatnych bądź korporacyjnych pozostających poza nim. Sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych obejmować będzie lokalizacje o dużym skupieniu usług, jak np. galerie handlowe, centra biurowe lub pełniących istotną rolę w systemie komunikacji zbiorowej – węzły przesiadkowe.
Zgodnie z założeniem, do końca 2017 roku na terenie Krakowa uruchomionych zostanie 20 stacji umożliwiających ładowanie pojazdów elektrycznych. W kolejnych latach zarówno pojazdy jak i stacje do ich ładowania będą sukcesywnie rozbudowywane, w oparciu o wspólnie wypracowane harmonogramy.
Funkcjonowanie systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz systemu car-sharing wymaga wdrożenia aplikacji oraz systemu rozliczeń i poboru opłat. Wspomniana aplikacja umożliwiająca użytkownikowi komunikację i korzystanie z systemu będzie również źródłem informacji niezbędnych dla użytkowników pod względem dostępności pojazdów czy danych nt. stacji ładowania.
Miasto Kraków w oparciu o zawarte porozumienie, uczestniczy w procesie uruchomienia systemu, począwszy od harmonogramu wdrożenia usługi na terenie miasta, poprzez wybór miejsc, w których zlokalizowane będą stacje do ładowania, a skończywszy na współpracy przy opracowywaniu zasad udostępniania stacji do ładowania czy pojazdów. Dzięki takim działaniom miasto pełni funkcję koordynatora dla firm, które angażują się w rozwój smart city, teraz i w przyszłości. Samo nie ponosi kosztów tej działalności.
Co ważne, władze Krakowa od kilku lat promują wśród mieszkańców i turystów działania promobilnościowe, także poruszania się pojazdami eklektycznymi, które przyczyniają się m.in. do poprawy jakości powietrza.

 
(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)