Cała treść

II Spotkanie Ministrów Transportu i Biznes Forum Europy Środkowo-Wschodniej i Chin

25 i 26 października 2017 r. odbywa się II Spotkanie Ministrów Transportu (TMM) oraz Forum Biznesu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin pod hasłem „Intermodalność – gwarancja efektywnego transportu z korzyścią dla gospodarki”. Przy okazji tego wydarzenia zainaugurowano działalność sekretariatu ds. morskich w Polsce. W spotkaniu organizowanym przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka uczestniczy premier Beata Szydło, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz ministrowie ds. infrastruktury, transportu i żeglugi Chin oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej.
– Transport jest jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin współpracy między Polską a całą Europą Środkowo-Wschodnią oraz Chinami. Nigdy w historii nasze kontakty z Chinami nie były tak intensywne, częste i wielowymiarowe jak dzisiaj – powiedziała premier Beata Szydło.
Premier przypomniała, że platforma współpracy między Europą Środkowo-Wschodnią i Chinami, znana powszechnie jako 16+1, obchodzi w tym roku swoje pięciolecie. Beata Szydło zauważyła, że dzięki temu powstały nowe kanały dialogu, które pozwoliły zidentyfikować najlepsze obszary współpracy z Chinami.
Minister Andrzej Adamczyk gratulował inauguracji Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1 w Warszawie i zapewnił, że dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa skomunikowanie drogowe i kolejowe polskich portów morskich to kluczowe inwestycje infrastrukturalne.
– Dziękuję za zaszczyt współuczestnictwa w otwarciu spotkania ministrów transportu formatu 16+1. Wyrażam nadzieję, że zarówno dyskusja, jak i wymiana wizji na poziomie politycznym i biznesowym, przyniesie wiele korzyści i wyznaczy kierunki rozwoju w dziedzinie transportu i infrastruktury między naszymi państwami. Kluczową rolę w rozwoju handlu pomiędzy Chinami a Europą będzie odgrywać transport. Powinniśmy więc rozwijać, umacniać i utrwalać współpracę w tym zakresie – zwłaszcza, że potencjał rozwojowy nadal nie jest w pełni wykorzystany. Nie ulega wątpliwości, że przyniesie to obopólne korzyści, zarówno Chinom, jak i państwom Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił minister A. Adamczyk.
Istotnym efektem współpracy z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej i Chin było powołanie w lutym tego roku w Warszawie Sekretariatu ds. współpracy morskiej formatu „16+1”, który został ulokowany w Polsce. Polska widzi ogromny potencjał w rozwijaniu współpracy między portami morskimi naszej części Europy i Chin. Chiny są największym globalnym odbiorcą i dostawcą ładunków dla transportu morskiego. Celem Polski jest kontynuowanie i zacieśnianie współpracy, by doprowadzić do intensyfikacji wymiany handlowej drogą morską.
Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że celem MIB jest poprawa dostępności portów w Gdańsku oraz w Gdyni.
– Polska jako kraj o optymalnej lokalizacji w samym sercu Europy, z szerokim dostępem do morza oraz systemem styku torów kolejowych o różnej szerokości, odgrywa kluczową rolę jako państwo tranzytowe na trasach pomiędzy Europą, Azją Centralną i Dalekim Wschodem. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży przyspieszenie procesu usuwania wąskich gardeł w transporcie, szczególnie w kontekście znaczenia połączeń euroazjatyckich dla procesu włączania państw Europy Wschodniej w system gospodarczy Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest wsparcie Polski dla rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T na państwa obszaru Partnerstwa Wschodniego. Port w Gdańsku posiada bezpośrednie połączenie z Chinami i obsługuje największe statki kontenerowe świata – mówił A. Adamczyk.
II Spotkanie Ministrów Transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin organizowane w ramach formatu współpracy 16+1 odbywa się 25 i 26 października 2017 r. na PGE Narodowy w Warszawie. W wydarzeniu bierze udział 17 ministrów ds. transportu Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Wydarzenie to oficjalnie zainauguruje działalność Sekretariatu Koordynującego ds. Morskich 16+1, funkcjonującego przy Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)