Cała treść

Już w listopadzie Konferencja Control Command and Railway Communication

W dniach 6-7 listopada br. w Lille Grand Palais (Francja) odbędzie się konferencja Control Command and Railway Communication  zorganizowana przez Europejską Agencję Kolejową. Impreza ta  porusza nie tylko zagadnienia z zakresu  kluczowej wiedzy technicznej ale także strategii rozwoju ERTMS (ang. European Rail Traffic Management System). Tegoroczna konferencja poświęcona będzie następującym kwestiom:
-zdobyte doświadczenia, informacje zwrotne od użytkownika;
-wymagania dotyczące interoperacyjności, stan techniki;
-wyzwania i ulepszenia;
-kierunki przyszłego rozwoju.
Głównym celem tej konferencji jest zapewnie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy Europejską Agencją Kolejową, Komisją Europejską, organizacjami kolejowymi oraz użytkownikami w zakresie ustalenia wymogów dotyczących ERTMS oraz kierunków jego przyszłego rozwoju. Więcej informacji tutaj.

(Źródło: Europejska Agencja Kolejowa)