Cała treść

11. Polski Kongres ITS

Ranga Polskiego Kongresu ITS

Już niedługo, w dniach 22-23 maja 2018 r. spotykamy się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

Jest nam miło poinformować o dużej frekwencji udziału przez firmy, przedstawiciel samorządów

i środowiska akademickiego oraz niezastąpionemu wsparciu sponsorów, patronów jak i partnerów.

W sesji otwierającej swoje wystąpienie potwierdzili przedstawiciele instytucji rządowych, których

udział podkreśli rangę POLSKIEGO KONGRESU ITS jako najważniejszego polskiego wydarzenia,

integrującego środowisko ITS. Zebranych powita Piotr Krukowski, Członek Zarządu ITS POLSKA

a oficjalnego otwarcia dokona Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury.

W dalszej części sesji otwierającej głos zabiorą Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Cyfryzacji, Paweł Engel, Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych Centrum Unijnych Projektów

Transportowych, Iwona Stępień-Kotlarek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

Piotr Pryciński, Zastępca Dyrektor Działu Zarządzania Programami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Architektury

i Standaryzacji ITS oraz Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej.

Rejestracja

Poznaj szczegółowy program kongresu

W tym roku Rada Programowa kongresu przygotowała 4 sesje tematyczne i 3 dyskusje panelowe.

Dzień I, 22 maja 2018 r. (wtorek)

08:00 – Rejestracja, kawa powitalna

09:00 – Uroczyste otwarcie

10:40 – Sesja: Zarządzanie mobilnością, zarządzanie ruchem i systemy informacji dla

użytkowników

12:45 – Lunch

13:40 – Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych cz. 1

15:15 – Przerwa kawowa

15:45 – Sesja: Inteligentne zbieranie i przetwarzanie danych cz. 2

17:00 – Przerwa kawowa

17:30 – Debata Dziennik Gazeta Prawna i ITS POLSKA

18:30 – Zakończenie 1 dnia obrad

18:45 – Finał IX edycji konkursu „LIDER ITS”

Dzień II, 23 maja 2018 r. (środa)

08:30 – Poranna kawa

09:00 – Sesja: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X

10:50 – Przerwa kawowa

11:20 – Dyskusja panelowa: Pojazdy Autonomiczne i systemy V2X

12:20 – Lunch

13:00 – Dyskusja panelowa PIIT – Polska Izba Informatyki I Telekomunikacji

14:00 – Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS cz. 1

15:00 – Przerwa kawowa

15:15 – Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS cz. 2

16:50 – Komisja Wnioskowa: dyskusja plenarna i podsumowanie

17:10 – Zakończenie Polskiego Kongresu ITS

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi sesjami i prezentacjami.

Program

Poznaj naszych sponsorów

Szczegóły

Sesja: Projektowanie, efekty, korzyści oraz standardy ITS

Ostatnia sesja kongresu dotyczy projektowania, efektów, korzyści oraz standardów ITS.

O roli sieci przemysłowych oraz problematyce ich projektowania w systemach ITS oraz KSZR

powie Michał Łęcki z Elmark Automatyka. Piotr Świątalski z APM PRO przedstawi natomiast

efekty i korzyści z wdrożenia systemu OnDynamic a Arkadiusz Cetner z AB Micro o integracji

systemów dyspozytorskich z wielkoformatową wizualizacją w Centrum Zarządzania Ruchem.

Jan Żukowski z firmy Sprint powie o tym czy systemy ITS to moda czy konieczność i czy tylko

duże miasta mogą sobie na nie pozwolić? Na temat minimalizacji ryzyka projektu jako głównego

czynnika sukcesu powie  Marcin Zawadzki z Microsoft. O normach i standardach automatyzacji

i inteligentnych zachowań maszyn powiedzą przedstawiciele Politechniki Warszawskiej a o cyfrowym

systemie komunikacji radiowej G5 w paśmie 5,9 GHz jako międzynarodowym standardzie komunikacji

ITS w transporcie drogowym powiedzą przedstawiciele ITS POLSKA Oddział Lubelski.

Szczegóły

 Nasi Patroni:

Szczegóły:

www.pkits.pl

Biuro Organizacyjne

M-Events
ul. Mickiewicza 19E, 05-270 Marki
e-mail: biuro@pktis.pl
Milena Białobrzeska
e-mail: m.bialobrzeska@m-events.pl