Cała treść

Brytyjsko-Polskie Forum Infrastruktury

Dnia 23 maja br. w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, pod hasłem „Zrównoważony transport dla Polski – założenia i finansowanie” odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum Infrastruktury. Uczestnicy konferencji dyskutowali o określeniu optymalnych kierunków rozwoju polityki transportowej dla Polski i potrzebach w zakresie infrastruktury transportowej na najbliższe dziesięciolecia.
Podczas spotkania, uczestnicy starali się zdobyć jak największą wiedzę o możliwości kształtowania polityki komunikacyjnej Polski w dającej się przewidzieć przyszłości. Przedstawiciele branży budowlanej, firm logistycznych, instytucji finansowych, a także urzędnicy administracji rządowej i samorządowej mogli poznać rozwiązania stosowane przez Brytyjczyków: regulacje prawne dotyczące transportu i najlepsze praktyki wykorzystywane do znalezienia oraz finansowania optymalnych rozwiązań.
Dyskutowano o uwarunkowaniach prawnych związanych z rozwojem infrastruktury transportowej. Być może innowacyjne rozwiązania brytyjskie, stosowane w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, znajdą również zastosowanie w Polsce. Rozmawiano także o sposobach wykorzystania unijnych środków z funduszy strukturalnych i spójności w latach 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Komisji Europejskiej, Sejmowej Komisji Infrastruktury, Centrum Analiz Infrastruktury Transportowej.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)