Cała treść

Networking w Kolonii – w poszukiwaniu partnerów do projektów w Horyzoncie 2020

20 września 2016 r. w Konsulacie RP w Kolonii odbędzie się polsko-niemieckie spotkanie „Successful R&I between  North Rhine-Westphalia and Poland – European Networking Event” poświęcone poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020.
Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Innowacji, Nauki i Badań Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii  oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii, Zenit GmbH –  Enterprise Europe Network i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii.
To już druga edycja. Ubiegłoroczne spotkanie skupiło 80 przedstawicieli świata nauki i przemysłu z Polski oraz Niemiec zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach Horyzontu 2020.
Tegoroczne wydarzenie dedykowane będzie następującym obszarom tematycznym:

  • Energia i Środowisko
  • Zaawansowana produkcja
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne

Szczegółowe informacje oraz program znajdą się tutaj.
Udział w spotkaniu daje możliwość zaprezentowania swoich ofert współpracy podczas poszczególnych sesji. Termin zgłaszania prezentacji upływa 7 września 2016 r.

 
(Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej)