Cała treść

Unijny projekt oferuje szkolenia z modelowania mobilności miejskiej

W ramach finansowanego przez UE projektu pn. FLOW zorganizowane zostaną szkolenia, które będą miały za zadanie, pomóc firmom w rozwoju innowacyjnych rozwiązań, w zakresie zmniejszania zatłoczenia w miastach.
W ramach projektu wybranych zostanie 20-30 uczestników, którzy wezmą udział w szeregu internetowych szkoleń.
Kursy szkoleniowe skierowane są przede wszystkim do firm, które oferują produkty i usługi związane z transportem miejskim i urbanistyką, przyczyniające się do zmniejszenia zatłoczenia dróg miejskich.
Szkolenie składa się z interaktywnych modułów e-learningowych oraz z webinariów, które przedstawią nowe produkty  opracowane przez partnerów projektu FLOW, takie jak np.  oprogramowanie analizujące ruch, dostarczające prognozy i zarządzające danymi z systemów informacji geograficznej.
Firmy biorące udział w szkoleniu znajdą się w katalogu on-line, który zostanie przedstawiony lokalnym władzom europejskim. Stanowi to wspaniałą okazję dla firm, do pozyskania nowych kontaktów i potencjalnych klientów.
Najbardziej aktywni uczestnicy szkolenia zostaną nagrodzeni podczas końcowej konferencji, która odbędzie się w Brukseli.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października 2016r. Szkolenia zaplanowane są na styczeń 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne są tutaj.

 
(Źródło: Eltis)