Cała treść

Śniadanie członków ITS POLSKA – Główny Urząd Miar

Dnia 11 październik 2016 r. w godz. 09:30-11:30 w Warszawie odbędzie się śniadanie członków ITS POLSKA, którego gościem będzie Pan Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar. 
Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA będą miały możliwość rozmowy, zadawania pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składania ew. postulatów dotyczących odnośnie legalizacji przyrządów, które nie uzyskały zatwierdzenia, urealnienia wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych, stosowania przyrządów, które teraz nie podlegają wprost nadzorowi GUM, statusu prawnego przyrządów, które nie spełniają wymogów, ale mają legalizacje oraz ujednolicenia głosu GUM i środowiska jeśli chodzi o wymogi identyfikacji pojazdu i konieczności zapisywania w decyzji zatwierdzenia typu wszystkich możliwych urządzeń, które mogą być podłączane do przyrządu.
Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 270 PLN netto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 10). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy do dnia 16 września br. o odesłanie karty zgłoszenia na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.
Szczegółowe informacje na temat spotkania (program, karta zgłoszenia etc.) znajdują się tutaj.

 
(Źródło: ITS POLSKA)