Cała treść

Zaproszenie do udziału w seminarium technologicznym dotyczącym systemu poboru opłat

18 października 2016 r. o godz. 10.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbędzie się seminarium technologiczne, będące kolejnym etapem prac nad optymalizacją systemu poboru opłat w Polsce. Seminarium kierowane jest przede wszystkim do firm, które chciałyby zaproponować stronie publicznej rozwiązania w obszarze wdrożenia i eksploatacji systemów poboru opłat drogowych. Jego celem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom krajowym i zagranicznym zaprezentowania swoich propozycji i przedstawienia funkcjonalności oferowanych rozwiązań.
Resort zaprasza podmioty zainteresowane uczestnictwem w tym seminarium, zarówno w roli słuchaczy jak i prelegentów, do przesyłania imiennych zgłoszeń wraz ze wskazaniem reprezentowanej firmy i krótkim opisem obszaru jej działalności do 6 października 2016 r. na adres mailowy: sekretariatDDP@mib.gov.pl.
Osoby zainteresowane wystąpieniem na seminarium w roli prelegentów proszone są o przesyłanie zgłoszeń rozszerzonych o szczegółowy konspekt prezentacji, którą chciałyby wygłosić. Na poszczególne wystąpienia przeznaczone będzie około 15 minut.
Po weryfikacji zgłoszeń i ustaleniu agendy seminarium, podmioty zakwalifikowane w roli prelegentów będą proszone o przesłanie pełnych wersji swoich wystąpień do 13 października 2016 r. do godziny 12.00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc MIB zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
Po ustaleniu agendy seminarium, zostanie przekazana informacja o godzinie planowanego spotkania z mediami.
Celem seminarium jest uzyskanie wiedzy na temat oferty technologicznej rynku oraz zapoznanie się strony publicznej z opiniami firm działających w obszarze eksploatacji systemów poboru opłat i produkcji komponentów w nich stosowanych. Pozyskane informacje oraz wnioski płynące ze spotkania zostaną przeanalizowane i uwzględnione w pracach nad wyborem optymalnej strategii poboru opłat w Polsce po listopadzie 2018 roku, kiedy wygaśnie umowa z firmą dotychczas obsługującą system poboru opłat, obejmujący drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)