Cała treść

Ogłoszono kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu z Instrumentu „Łącząc Europę”

Komisja Europejska wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci 13 października 2016 r. ogłosiła kolejny nabór na projekty mogące otrzymać dofinansowanie z instrumentu CEF. Konkurs będzie trwał do 7 lutego 2017 r. (ostateczny termin składania wniosków aplikacyjnych do Komisji Europejskiej).
W prowadzonym naborze Komisja Europejska udostępniła kwotę 1,9 mld euro na współfinansowanie projektów transportowych, wpisujących się w priorytety określone w Wieloletnim i Rocznym Programie Prac.
Dokumenty konkursowe, w tym formularz wniosku aplikacyjnego, zostały opublikowane na stronie Komisji Europejskiej.
Wszystkie wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do Komisji Europejskiej muszą zostać zaakceptowane przez Państwo Członkowskie, tj. Ministerstwo Rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym harmonogramu, budżetu i zakresu naboru oraz preselekcji projektów prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju dostępne są na stronie internetowej MR.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)