Cała treść

Wspólny bilet na kolei

12 grudnia 2016 r. w Warszawie wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel wziął udział w spotkaniu inaugurującym cykl „Poranek NaKolei.pl”, podczas którego przedstawił koncepcję wspólnego biletu.
– Wdrożenie wspólnego biletu jest skomplikowane, ale konieczne. Zależy nam, żeby pasażerowie coraz częściej wybierali kolej. Nasz projekt pozwoli na integrację informacji o ofercie, w tym – kolejności zestawienia wagonów w pociągu – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel.
– Chcemy, by wspólny bilet był przedsięwzięciem biznesowym, skupiającym wszystkich interesariuszy. Pozytywne efekty wprowadzenia tego projektu odczuje cały sektor – dodał wiceminister.
Wspólny bilet ma umożliwić pasażerowi zakup jednego biletu na cały przejazd koleją, niezależnie od kanału sprzedaży i przewoźnika. Konieczna będzie współpraca wszystkich przewoźników oraz stworzenie centralnego systemu sprzedaży. W dalszej perspektywie planowana jest integracja z transportem miejskim oraz wdrożenie alternatywnych form biletów.
Prace nad projektem koordynuje Komitet Sterujący działający przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
 

(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)