Cała treść

Inauguracja prac nad strumieniem e-transportu

7 lutego 2016 r. w siedzibie MIB odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad strumieniem e-transport/e-przepływ towarów w ramach programu „Od Papierowej do cyfrowej Polski”, którego celem jest cyfryzacja procesów i przepływów finansowych w administracji. Jego wdrożenie ma przynieść wymierne korzyści dla obywateli i przedsiębiorców, w szczególności dzięki poprawie funkcjonowania i lepszemu wykorzystaniu infrastruktury publicznej.
– Rozpoczynamy skoordynowane działania w e-transporcie. Są niezbędne, by transport, który jest jednym z pięciu kluczowych obszarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski, mógł przyczynić się do jej realizacji – powiedziała wiceminister infrastruktury i budownictwa Justyna Skrzydło.
Instytut Logistyki i Magazynowania koordynował analizy, których wynikiem była identyfikacja i inicjacja nowego obszaru działań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W jego ramach realizowane mają być projekty cyfryzacji oraz usprawniania procesów transportowych i przepływu towarów, ograniczające także ilość dokumentacji i obieg gotówkowy.
Prace strumienia będą istotnym elementem w ramach prac nad aktualizacją przez MIB Strategii Rozwoju Transportu.

 
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa)