Cała treść

Trzeci nabór CEF. Polskie wnioski z obszaru transportu przekazane Komisji Europejskiej

W ramach zakończonego naboru CEF Transport 2016, Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło 21 wniosków o dofinansowanie, które następnie zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej. Łączna wartość złożonych projektów to 3,2 mld euro, z czego wnioskowany wkład CEF wynosi 2,67 mld euro.
7 ze złożonych wniosków zostało skierowanych do polskiej puli kohezyjnej (tzw. koperta narodowa) – dotyczą one dużych projektów inwestycyjnych, które mają być realizowane przez  PKP PLK S.A. (na liniach E30, C-E20, E65, E75, zabudowa ERTMS na liniach kolejowych o długości ponad 1000 km) oraz GDDKiA (odcinki dróg ekspresowych S1 oraz S3). Wartość projektów złożonych w ramach polskiej puli kohezyjnej wynosi ok. 3,14 mld euro, w tym 2,64 mld euro to przewidywany wkład UE w ramach CEF. 1 wniosek został złożony w ramach słowackiej puli przez podmiot słowacki realizujący projekt na obszarze Polski.
Pozostałe 13 inwestycji zostało zgłoszonych do puli ogólnej CEF, gdzie polskie podmioty konkurują o środki z wnioskodawcami ze wszystkich krajów UE.  Wartość tych projektów to ok. 57,5 mln euro, a wnioskowany wkład UE ok. 22,5 mln euro. W ramach puli ogólnej zgłoszono projekty samodzielnie realizowane przez polskie podmioty oraz projekty realizowane wspólnie przez podmioty z kilku krajów.
W ogłoszonym 13 października 2016 r. konkursie na dofinansowanie projektów z sektora transportu ze środków Instrumentu “Łącząc Europę” (CEF) KE udostępniła środki w wysokości ok. 1,9 mld euro, z czego w ramach puli FS 1,1 mld euro, a w ramach puli ogólnej 0,84 mld euro. Termin naboru wniosków upłynął  7 lutego 2017 r.
O ostatecznym zakwalifikowaniu projektu do wsparcia oraz o wysokości dofinansowania będzie decydować Komisja Europejska, wyniki konkursu mają być znane w czerwcu 2017 r.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)